KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System)
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ติดต่อ อาคารสิริคุณากร ชั้น 4 ห้อง KKUFMIS ลิฟท์ฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์
โทรศัพท์ 4 คู่สาย เท่านั้น โทร 48668,48669,48670,48672
คู่มือการติดตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ ม.อุบล
แผนผังระบบฐานข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือการใช้งานระบบ KKUFMIS
Copyright@ 2003 Khon Kaen University , All rights reserved |Comments & Suggestions mis@kku.ac.th